GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČSNMT

Datum: 16.05.2013

Místo konání: Klubovna
17:15-18:00