ŘÍDÍCÍ VÝBOR ČSNMT

Datum: 16.05.2013

Místo konání: Klubovna
17:00-17:15