SBORNÍK THOMSON REUTERS 2012

Sborník 21. ročníku mezinárodní konference metalurgie a materiálu METAL 2012 byl zaslán do databáze Thomson Reuters.

Sborník 21. ročníku mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2012 byl schválen pro zařazení do databáze Thomson Reuters a je v Citation Index Conference Proceedings.

Obsah je k dispozici zde.